A picture of Yehuda Biala, founder of ramot-work co-working space in Ramot Bet in Jerusalem

אודות

הייתי צריך משרד.

לכן בניתי חלל עבודה משותף, רמות-וורק, ברמות לגברים. זה יפה וזה מוסיף לפרודוקטיביות שלי.

גם אשתי צריכה מקום לעבוד בו – לכן אני בונה חלל לנשים בהר חוצבים.

אני אוהב להפשיל שרוולים ולהיות מעורב בבית המדרש.

זו הסיבה שבתחילת מגפת הקורונה, הייתי חלוצה באפליקציית בית מדרש הווירטואלית.

אני אוהב להפיץ תורה!

לכן אני בונה בית ספר תורני מקוון

Kitahly.com.

An office in Ramot-Work Co-Working space in Ramot Jerusalem
A single office in Ramot-Work  Co-Working space for men in Ramot Jerusalem
An open work-space in ramot-work, Co-Working for men in Ramot Bet, Jerusalem
A beautiful open work-space in ramot-work, Co-working for men in Ramot, Jerusalem
A beautiful office in Ramot-work, CoWorking for men in Ramot, Jerusalem
The kitchenette in ramot-Work, CoWorking for men in Ramot Bet, Jerusalem